Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από τον μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό εγγεγραμμένο οργανισμό BIRDLIFE CYPRUS με έδρα στη Λευκωσία, Κύπρου, Τ.Θ. 12026 2340, τηλέφωνο επικοινωνίας: (+357)22455072, και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) birdlifecyprus@birdlifecyprus.org.cyόταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο https://birdlifecyprus.org υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο. Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Λίγα λόγια για το τον ιστότοπο https://birdlifecyprus.org

Ο ιστότοπος https://birdlifecyprus.org αποτελεί τον δικτυακό τόπο του οργανισμού BIRDLIFE CYPRUS (στο εξής «Οργανισμός»).

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας ή την εγγραφή σας ως μέλος μας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη του Οργανισμού.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικών καρτών κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστότοπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Α) Κατά την εγγραφή σας ως μέλος, επεξεργαζόμαστε το όνομα, το επώνυμο, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, το τηλέφωνό σας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας, ημ/νία γέννησης, γλώσσα προτίμησης και το ποσό της συνδρομής σας. Όταν πρόκειται για αγορά οικογενειακής συνδρομής ή ζεύγους συλλέγουμε τα αντίστοιχα δεδομένα για κάθε ένα μέλος. Το ίδιο ισχύει και για τη δωρεά συνδρομής μέλους.

Β) Κατά την εισφορά και την υιοθεσία ενός πουλιού, επεξεργαζόμαστε το όνομα, το επώνυμο, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, το τηλέφωνό σας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας και το ποσό που καταβλήθηκε.

Γ) Κατά την αγορά προϊόντων του Οργανισμού, επεξεργαζόμαστε το όνομα, το επώνυμο, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, το τηλέφωνό σας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας και το ποσό που καταβλήθηκε.

Δ) Αν έχετε συναινέσει να σας στέλνουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) καταχωρούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην «λίστα αποστολής newsletter».

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού ιστότοπου https://birdlifecyprus.org και ιδίως για:

 1. την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου
 2. την επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίαςhttps://birdlifecyprus.org/contact-us)
 3. την εγγραφή, καταχώριση κι ανανέωση της συνδρομής των μελών,
 4. την στατιστική ανάλυση δεδομένων των μελών,
 5. την δωρεά συνδρομής μέλους
 6. την εισφορά ή την υιοθεσία ενός πουλιού,
 7. την υποστήριξη μέσω της αγοράς προϊόντων του Οργανισμού,
 8. την περιοδική αποστολή ενημερωτικών δελτίων,
 9. τη συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία,
 10. την καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου του Οργανισμού μας και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιώντας cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική cookies του ιστοτόπου μας here.

Τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς ή κατά περίπτωση για σκοπούς νομοθετικής/ρυθμιστικής συμμόρφωσης του Οργανισμού ή υποστήριξης των νομικών μας αξιώσεων.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από τον Οργανισμό;

Όσον αφορά την εγγραφή, καταχώριση κι ανανέωση της συνδρομής των μελών, την εισφορά ή την υιοθεσία ενός πτηνού, την υποστήριξη μέσω της αγοράς προϊόντων του Οργανισμού, οι επεξεργασίες γίνονται σύμφωνα με την νομική βάση «Εκτέλεση σύμβασης».

Όσον αφορά την δωρεά συνδρομής μέλους, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με την νομική βάση «Εν όψει εκτέλεσης σύμβασης».

Όσον αφορά την στατιστική ανάλυση δεδομένων των μελών, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με την νομική βάση «Έννομο συμφέρον Οργανισμού».

Για τα Δεδομένα σας που σχετίζονται με την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) και τη χρήση Cookies το σύννομο της επεξεργασίας τους στηρίζεται στη δική σας συγκατάθεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Cookies δείτε here.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του Οργανισμού, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, ενδεικτικά αναφέρονται οι Lightblack Solutions Ltd, Mailchimp.

Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με τον Οργανισμό:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια του Οργανισμού,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR.

Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Όσον αφορά την αποστολή ενημερωτικού δελτίου, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός ΕΟΧ, συγκεκριμένα στις Η.Π.Α. στην εταιρεία Mailchimp με την οποία συνεργαζόμαστε, χρησιμοποιώντας πάντα τις κατάλληλες εγγυήσεις.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους σκοπούς επεξεργασίας, δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Κύπρου. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Κύπρου.

Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Διαγράφουμε τα Δεδομένα συγκατάθεσης για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου, μόλις δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter) κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής από τη λίστα στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας ή εντός έξι μηνών από την τελευταία αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter).

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό;

Θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) μόνο με τη συγκατάθεσή σας, για όσο χρονικό διάστημα τα στοιχεία σας βρίσκονται στη «λίστα αποστολής newsletter», δηλαδή για όσο δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από τη διακοπή αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletter) και δεν έχετε δηλώσει ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter).

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL – Secure Socket Layer), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο και τον φυλλομετρητή (browser) σας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς (βλ. απάντηση στο ερώτημα με αριθμό 5).

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού). 

Έχετε right to erase your Data / right to be forgotten.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση του Οργανισμού (Τ.Θ. 12026 2340, Λευκωσία, Κύπρος), είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (birdlifecyprus@birdlifecyprus.org.cyμε τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ φορητότητας/ περιορισμού/ εναντίωσης», είτε στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας (https://birdlifecyprus.org/contact-us) με περιγραφή του Αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο Οργανισμός μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο (+357) 22 455 072.

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα ανηλίκων;

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν παιδιά κάτω των 16 ετών για τον σκοπό της εγγραφής ανήλικου μέλους (παιδική ή οικογενειακή συνδρομή). Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συναίνεση των γονέων σας πριν εγγραφείτε στις υπηρεσίες του ιστότοπου ή στο ενημερωτικό δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει Δεδομένα παιδιού κάτω των 16 ετών χωρίς να ισχύει η παραπάνω συνθήκη, θα προβούμε σε διαγραφή των δεδομένων αυτών το συντομότερο δυνατό.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στο Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα (http://www.dataprotection.gov.cy/ > Πληροφορίες Για Πολίτες > Υποβολή Παραπόνου) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Ο Οργανισμός είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται. Η διεύθυνσή μας είναι Τ.Θ. 12026 2340, Λευκωσία, Κύπρος, τηλέφωνο επικοινωνίας: (+357) 22 455 072, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): birdlifecyprus@birdlifecyprus.org.cy.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Συντονιστή θεμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPC) του Οργανισμού στο τηλέφωνο (+357) 22 455 072 ή στη Δ/νση Τ.Θ. 12026 2340, Λευκωσία, Κύπρος ή στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) birdlifecyprus@birdlifecyprus.org.cy.

Ποιοί είμαστε;

Το BirdLife Cyprus ιδρύθηκε το 2003 και είναι ο πιο δραστήριος μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός για την προστασία της φύσης στην Κύπρο. Με γνώμονά μας την επιστήμη, εργαζόμαστε για την προστασία των πουλιών, των βιοτόπων τους και της ευρύτερης βιοποικιλότητας στην Κύπρο, μέσω δράσεων παρακολούθησης, προάσπισης, εκπαίδευσης και εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.

Για να το πετύχουμε αυτό, ασκούμε επιρροή στα κέντρα λήψης αποφάσεων και πιέζουμε για θετική αλλαγή, μεταφέρουμε το μήνυμα για την προστασία της φύσης, εφαρμόζουμε δράσεις προστασίας και διατήρησης και επιδιώκουμε να εμπνέουμε στους ανθρώπους εκτίμηση για τον φυσικό κόσμο γύρω μας.

Είμαστε ο εθνικός εταίρος του BirdLife International, της παγκόσμιας ομπρέλας οργανώσεων για τη διατήρηση της φύσης.

Suggested text: Our website address is: http://shop.birdlifecyprus.org.

Shopping Basket
en_GBEnglish
Scroll to Top