Οροι και προϋποθέσεις 

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΤΗΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΤΗΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΣΑΣ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

The term ‘BirdLife Cyprus’ or ‘us’ or ‘we’ refers to the owner of the website whose registered office is Arch. Makarios Avenue, Kato Deftera – Strakka – Nicosia, Cyprus. The term ‘you’ refers to the user or viewer of our website.

Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους πιο κάτω όρους χρήσης:

 • Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προορίζεται αποκλειστικά για γενική πληροφόρηση και χρήση. Ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς καμία προειδοποίηση.
 • Ούτε εμείς ούτε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μπορεί να παρέχει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή εγγύηση όσο αφορά την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών και του υλικού που βρίσκονται ή προσφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο λόγο. Εσείς αναγνωρίζετε ότι τέτοιου είδους πληροφορίες ή υλικό ίσως να είναι ανακριβές ή λανθασμένo και εμείς ρητώς αποποιούμαστε πάσης ευθύνης για οποιεσδήποτε τέτοιου είδους ανακρίβειες ή λάθη στο μέγιστο βαθμό που επιβάλλει ο νόμος.
 • Για τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού στην ιστοσελίδα, η ευθύνη είναι αποκελιστικά δική σας, για την οποία εμείς δεν θα ευθυνόμαστε. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες διαθέσιμα στην ιστοσελίδα ανταποκρίνονται στις δικές σας συγκεκριμένες απαιτήσεις.
 • Η εν λόγω ιστοσελίδα περιέχει υλικό το οποίο μας ανήκει ή μας έχει εξουσιοδοτηθεί. Το εν λόγω υλικό περιέχει, αλλά δεν περιορίζεται, σχεδιασμό, διάταξη, όψη, εμφάνιση, και γραφικό σχέδιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή εκτός μόνο σύμφωνα με την ειδοποίηση για το εμπορικό σήμα της εταιρείας, η οποία αποτελεί μέρος αυτών των κανονισμών και όρων.
 • Όλα τα εμπορικά σήματα που έχουν αναπαραχθεί σε αυτή την ιστοσελίδα και δεν είναι ιδιοκτησία ή δεν είναι εξουσιοδοτημένα στον χρήστη αναγνωρίζονται στην ιστοσελίδα.
 • Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας μπορεί να δημιουργήσει αξιώσεις για αποζημιώσεις και/ή μπορεί να θεωρηθεί ως εγκληματική ενέργεια.
 • Κατά διαστήματα η εν λόγω ιστοσελίδα ίσως να συμπεριλαμβάνει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες. Αυτές οι συνδέσεις προσφέρονται για τη δική σας διευκόλυνση για περαιτέρω πληροφόρηση. Δεν δηλώνουν ότι εμείς υποστηρίζουμε αυτές τις ιστοσελίδες. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων.
 • Απαγορεύεται η δημιουργία συνδέσμου σε αυτή την ιστοσελίδα μέσω μιας άλλης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε εγγραφή χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου.
 • Η χρήση της ιστοσελίδας και οποιαδήποτε διαφωνία που τυχόν προκύψει σε συνάρτηση με τους όρους της ιστοσελίδας, υπάγονται στη Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Terms of Use

WELCOME TO OUR WEBSITE. IF YOU CONTINUE TO BROWSE AND USE THIS WEBSITE YOU ARE AGREEING TO COMPLY WITH AND BE BOUND BY THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS OF USE, WHICH TOGETHER WITH OUR PRIVACY POLICY GOVERN BIRDLIFE CYPRUS RELATIONSHIP WITH YOU IN RELATION TO THIS WEBSITE.

The term ‘BirdLife Cyprus’ or ‘us’ or ‘we’ refers to the owner of the website whose registered office is Arch. Makarios Avenue, Kato Deftera – Strakka – Nicosia, Cyprus. The term ‘you’ refers to the user or viewer of our website.

The use of this website is subject to the following terms of use:

 • The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.
 • Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.
 • Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
 • This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.
 • All trade marks reproduced in this website which are not the property of, or licensed to, the operator are acknowledged on the website.
 • Unauthorized use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offense.
 • From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).
 • You may not create a link to this website from another website or document without BirdLife Cyprus’s prior written consent.
 • Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of Cyprus.

Bottom of Form

Shopping Basket
en_GBEnglish
Scroll to Top